ALS is een zeldzame ziekte. De meeste thuiszorgmedewerkers kennen de ziekte niet of nauwelijks. De organisatie van de thuiszorg is er niet op ingesteld. Dat is ook niemand kwalijk te nemen. Met de onderstaande teksten kunnen de juiste mensen op het juiste moment van de juiste informatie worden voorzien. Deze teksten zijn onderdeel van het informatiepakket over ALS en thuiszorg: Zo regelt u goede thuiszorg.

Het pakket is gemaakt door de VSN in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, het
ALS-Centrum Nederland en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Het informatiepakket bestaat uit vijf onderdelen. In de begeleidende brief wordt uitgelegd wat u met het pakket kunt doen en voor wie de verschillende onderdelen bedoeld zijn. U kunt uiteraard ook losse brochures downloaden.

Wij waarderen uw mening over dit informatiepakket zeer. U vindt daarom op deze pagina twee evaluatieformulieren: één voor de persoon met ALS en/of de mantelzorger, en één voor de verpleegkundige/verzorgende. Wij stellen het zeer op prijs als u het formulier invult.

Klik op de titel om de betreffende tekst te downloaden:

Evaluatie

Vragenlijst mensen met ALS:
http://monitor.npcf.nl/thuiszorg

Vragenlijst verpleegkundigen en verzorgenden:
http://monitor.npcf.nl/thuiszorg2